Wczoraj rozpoczęliśmy święte rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które prowadzą Ojcowie Salwatorianie. Program rekolekcji jest na tablicach ogłoszeń, w Internecie i  podajemy podczas ogłoszeń parafialnych.
1. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godz. 16.00 (dzieci)) i 16.30 dla młodzieży i dorosłych celebrujemy nabożeństwo drogi krzyżowej, a w niedziele o godz. 17.00 gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
2. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.
3. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

Czytaj więcej...

Rekolekcje Szkolne i Parafialne Jasień 25.03.2017-29.03.2017 r.
 

25.03 Sobota – godz.17:00 - Msza Święta
           rozpoczęcie rekolekcji, spotkanie grup parafialnych i przyjęcie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
 
26.03 Niedziela:   - 7:30- Msza św. Jasień
             - 9:00- Msza św. Jabłonie-
             - 10:30- Msza św. Jasionna                                                          
             - 10:00- Msza św. Jasień
             - 12:00- Msza św. Jasień
             - 17:00- Gorzkie Żale
              - 18:00-Msza św. Jasień
27.03 Poniedziałek:
            - 7:30- Msza św. Jasień
            - 7:45- SP. Golin
            - 8.30- Gimnazjum
           - 10:00- IV-VI SP. Jasień
           - 11:30-0- I-III SP. Jasień
           - 16:00- Msza św. Jasionna
           - 17:00- Msza św. Jabłoniec
           - 18:00- Msza św. Jasień
                                
28.03 Wtorek- DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ :
          - 7:30- Msza św. Jasień (7:30-11:30 spowiedź)
          - 7:45- SP Golin
          - 8:30- Gimnazjum + Komunia św.
          - 10:00- III-VI SP Jasień + Komunia św.
          - 11:30-0- I-II SP Jasień
          -15:30-18:00- Spowiedź
          -16:00- Msza św. Jasionna
         - 16.30 – JABŁONIEC-  Spowiedź
          -17:00- Msza św. Jabłoniec
         -18:00- Msza św. Jasień   -zakończenie dla dorosłych
 
29.03 Środa: Zakończenie Rekolekcji dla szkół
            -7:00- Msza św. Jasień
            -8:30- Msza św. Gimnazjum
            -8:30- SP. Golin- spowiedź i Msza św.
           -10:00- Msza św. SP Jasień I-VI

Rekolekcje prowadzą:  – w szkole w Golinie i w Jasieniu  - OJCOWIE SALWATORIANIE.

1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej drodze krzyżowej o godz.16.00 dla dzieci i o 16.30  dla młodzieży i dorosłych i niedzielnych gorzkich żalach o godz. 17.00 z kazaniem pasyjnym. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. Ofiary zbierane podczas gorzkich żali pójdą na kwiaty do Bożego Grobu.
2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.
3. Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. Księga Trzeźwości jest wyłożona pod chórem. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą.
4. W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadną dwie ważne uroczystości. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Msze Święte o godz. 9.00 i 17.00. Papież bł. Pius IX w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do św. Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

Czytaj więcej...

Imieniny Ks. proboszcza 20171. Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych.

>> RELACJA FOTOGRAFICZNA - IM.KS.PROBOSZCZA <<
Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 16.00 DLA DZIECI I 16.30 dla MŁODZIEŻY i  DOROSŁYCH razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 17.00 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas gorzkich żali. Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia oraz ściślejszej wspólnoty z Panem Bogiem i bliźnimi. Ofiary zbierane podczas Gorzkich Żali przeznaczamy na kwiaty do Bożego Grobu.
2. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.
3. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spójrzcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

Czytaj więcej...


 

PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA
P.W. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
ul.Kościelna 5 , 68 - 320 Jasień
tel. (48 68) 371-06-38

Proboszcz:
ks. prałat dr Roman Wróbel

 

Nr rachunku bankowego
  Renowacja świątyni w Jasieniu

88 9672 0008 0000 7719 2000 0101

 

 

 

Słowo Boże na dziś 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.