1. Na kartach Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii Łukaszowej, znajdziemy wiele fragmentów, które mówią, że Bóg poszukuje człowieka, pragnie jego szczęścia, jego zbawienia. Biblia podkreśla jednocześnie, że gdy człowiek spotka Boga, zmienia się całkowicie. Zacheusz z dzisiejszej Ewangelii jest dobrym tego przykładem. Pozwólmy zatem odnaleźć się Bogu, miejmy głębokie pragnienie spotkania z Nim. Doskonałą okazją do tego jest modlitwa różańcowa. Jeszcze dziś i jutro spotkamy się na nabożeństwach różańcowych o godz.8,30 i 17.00. Od środy natomiast rozważanie tajemnic różańcowych towarzyszyć będzie wspólnej modlitwie za naszych zmarłych, których wypisaliśmy na kartach wypominkowych. Odbywać się ona będzie również o godz. 17.00 podczas Mszy św. do 25 listopada 2016r.
2. Modlitwę różańcową odmawiajmy w kolejne dni, tygodnie i miesiące roku. Niech ona towarzyszy naszej codzienności. Do tego zachęca nas w pięknych słowach Sługa Boży kard. August Hlond: „Nie tylko w miesiącu październiku odmawiajmy różaniec, ale ten pobożny zwyczaj przeniesie się na miesiąc następny i wszystkie miesiące roku. Niech ta modlitwa stanie się naszym ulubionym zajęciem, niech rozbrzmiewa w kościołach, kaplicach, i owszem, niech jej szept słyszany będzie w domach rodzinnych i warsztatach pracy”.  Ten świętym zwyczaj jest zachowywany w nasze wspólnocie parafialnej od 2004 roku. Wspólnoty różańca świętego będą każdego dnia kontemplować z Maryją wizerunek Pana.
3. We wtorek, 1 listopada, będziemy obchodzić uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Pamiętajmy, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. W tę uroczystość będziemy sprawować Eucharystię  w Jasieniu o 7.30 i o 12.00 na cmentarzu , na wioskach ; w  Jabłońcu o 9.00 potem procesja po cmentarzu z wypominkami ; w Jasionnej będzie Msza św.   o 8.00 i po niej procesja na groby i wypominki i  w Jurzynie  na cmentarzu nabożeństwo z wypominkami o godz. 9.30. Będzie możliwość poświęcenie krzyży nagrobnych.
Po Mszy św. na cmentarzu  wyruszy procesja żałobna . Podczas niej będziemy modlić się za zmarłych kapłanów, budowniczych naszej świątyni, zmarłych parafian oraz zmarłych z naszych rodzin, a także będziemy błogosławić groby. To żałobne nabożeństwo zakończymy błogosławieństwem przy krzyżu na cmentarzu.
4. W środę, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym dniu modlimy się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. Modlimy się za zmarłych, w sposób szczególny za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem. Na mocy specjalnego papieskiego przywileju każdy kapłan może sprawować trzy Msze Święte pod specjalnymi warunkami, dlatego też w naszym kościele w środę będzie następujący porządek Mszy Świętych w Jasieniu o 9.00 i 17.30; w  Jabłońcu i Jasionnej o godzinie 16.00 z wypominkami.

Czytaj więcej...

1. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ponownie przypomina o wartości pokornej, ufnej, wytrwałej modlitwy. Gdy stanę w prawdzie przed Bogiem i przed samymi sobą, uznam swoją słabość i grzeszność, wtedy zostanę wysłuchany i Pan udzieli mi swojej łaski. Przykładem takiej modlitwy jest modlitwa różańcowa, której szczególnie poświęcony jest październik. Zapraszamy was, drodzy parafianie, do wspólnego odmawiania różańca codziennie o godz. 17.00 w naszym kościele parafialnym i na wioskach.
2. Dziś przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, który w naszej Ojczyźnie rozpoczyna Tydzień Misyjny. Podczas różańcowych nabożeństw w tym tygodniu będziemy omadlać dzieło misyjne Kościoła. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczymy na materialną pomoc misjom i misjonarzom.
3. Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za naszych zmarłych. Przy wyjściu ze świątyni wystawione zostały specjalne kartki wspominkowe, na których możemy wypisać imiona naszych zmarłych, których pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu we wspólnej modlitwie. Wypełnione kartki można składać na tacę bądź przynieść do zakrystii czy biura parafialnego.
4. W  niedzielę porządek Mszy św.  jest   w Jasień następujący: 7.30,10.00; 12.00  i 18.00, Jabłoniec -9.00, a Jasionna -10.30. a w dni powszednie rano o 7.00 i  wieczorem o godz.18.00, a w sobotę o  17.00  
5. Zachęcamy do nabywania i czytanie prasy katolickiej; „Niedziela”, Gość Niedzielny”, „Rycerz Niepokalanej”
6. Bóg zapłać za ofiary składane na renowacje   naszej świątyni.
7. Bóg zapłać wiernym z ul Powstańców Warszawskich 11 – do końca; za posprzątanie świątyni i za ofiary na kościół. W przyszłym tygodniu prosimy o posprzątanie wiernych z ul .Sportowa.
8. Dziękujemy róży p.w. MB Bolesnej – zelatorka – pani Janina Górniak -za modlitwy tygodniowe  -  a  w przyszłym tygodniu prosimy MN M Niepokalanie m Poczętej – zelatorka  - pani Józefa Materna
9.W piątek – 28. 10- jest dzień imienin Biskupa Diecezjalnego  Tadeusza  Lityńskiego – pamiętamy o modlitwie.
 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•    28 X – święci Apostołowie Szymon Gorliwy i Juda Tadeusz, wymieniani w „katalogu” Apostołów jako krewni Pana Jezusa; według niektórych pisarzy wczesnochrześcijańskich mieli razem głosić Ewangelię i ponieść śmierć męczeńską. Ks. Szymon  będzie miał Imieniny. W piątek na Mszy wieczornej polecimy Solenizanta Panu Bogu i Pani Różańcowej i złożymy życzenia. Zapraszam wszystkich  na Mszę świętą wieczorną.

Pozdrawiamy serdecznie solenizantów i jubilatów tygodnia, przekazując im najlepsze życzenia. Zmarłych w ostatnim czasie parafian polecamy dobroci i miłosierdziu Boga.

1. Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. Wierność modlitwie różańcowej − przesuwaniu paciorków i powtarzaniu tych samych zdań może nam dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała się wymienionymi przymiotnikami, bo „modlitwa różańcowa – jak przed laty powiadał Prymas Polski kard. August Hlond – jest modlitwą potężną” i że „każdy Polak powinien odmawiać różaniec”, bo „tą bronią pokonamy zło”. Zatem zapraszamy każdego wieczoru o godz. 17.00 na wspólne różańcowe nabożeństwa.
2. Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz Rodak, dziś już nasz Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka. W sposób szczególny uczynimy to w czasie dzisiejszego nabożeństwa różańcowego, którego rozważania będą osnute wokół myśli Świętego Jana Pawła II.
3. We wtorek, 18 października, w liturgiczne święto Świętego Łukasza Ewangelisty, na wieczorną Eucharystię i spotkanie w sali parafialnej zapraszamy mieszkających na terenie naszej parafii lekarzy i pielęgniarki z okazji przypadającego w tym dniu ich patronalnego święta.
4. W sobotę, 22 października Kościół w liturgii wspomina Świętego Jana Pawła II. Jest to rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której padły słowa zachęty do odwagi i otwarcia drzwi Chrystusowi. Sobotnie rozważania różańcowe, tak jak i te dzisiejsze, będą oparte o myśli naszego wielkiego Rodaka, oraz wokół refleksji Prymasa Polski, kard. Augusta Hlonda, którego 68. rocznica śmierci przypada w tym dniu. We wspólną modlitwę włączymy również prośbę o jego rychłą beatyfikację.
5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. W tym dniu naszą modlitwą, a także materialną ofiarą będziemy chcieli wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła – misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność. Taca idzie na misje.

Czytaj więcej...


 

PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA
P.W. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
ul.Kościelna 5 , 68 - 320 Jasień
tel. (48 68) 371-06-38

Proboszcz:
ks. prałat dr Roman Wróbel

 

Nr rachunku bankowego
  Renowacja świątyni w Jasieniu

88 9672 0008 0000 7719 2000 0101

 

 

 

Słowo Boże na dziś 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.